Dysgu Cyfunol

Yn ystod pandemig y Coronafeirws, roedd yn rhaid i deuluoedd addasu mewn sawl ffordd oherwydd y cyfyngiadau ar waith i atal lledaeniad y feirws. Bydd cyfyngiadau ar waith am beth amser, a bydd pob teulu yn rheoli eu hamgylchiadau eu hunain yn wahanol i ddiwallu eu hanghenion.

Yn ystod y cyfnod hwn, eich blaenoriaeth yw diogelwch a lles eich teulu. Efallai y byddwch eisiau cefnogi addysg eich plant, a bydd y ffyrdd y gallwch wneud hyn yn dibynnu ar sefyllfa eich teulu. Mae rhieni a gofalwyr yn defnyddio ffyrdd gwych ac arloesol i helpu i gydbwyso blaenoriaethau gwaith, gofal, cefnogi dysgu a bywyd teulu yn gyffredinol, bob dydd. (Safle Hwb)

Dyma rhai safleoedd y gallwch ymweld â nhw. Bydd gan eich plant eu henwau defnyddiwr unigol a chyfrinachau i gael mynediad i’r tri phlatfform.

Using Xbox or PlayStation to access the Hyb