Cylch Talhaiarn

Mae Cylch Meithrin Talhaiarn wedi ei leoli ar safle Ysgol Talhaiarn.
Rydym yn agored boreau Llun I Gwener
9:00-11:30 I blant 2 oed a9:00-12:00 I blant 3 oed.
Rydym yn hybur iaith Gymraeg drwy chawarae ac yn gwneud gweithgaredday o bob math, celf a chrefft, garddio, canu, ymarfer corf a llawer mwy!
Os oes gennych ddiddordeb neu unrhyw gwestiwn mae croeso I chi rhoi galwad ffon I’r cylch ar 07503 284477

Cylch Talhaiarn