Mae Dosbarth Blodyn Haul ar gyfyer y plant fwyaf ifanc yn yr ysgol.

Mae disgyblion Derbyn a Blwyddyn 1 yn y dosbarth drwy’r dydd ac mae’r plant Meithrin yn ymuno â nhw am 1pm yn ddyddiol.

Mae disgyblion yn dysgu trwy nifer o weithgareddau pwrpasol oddi mewn a thu allan i’r dosbarth. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol o fewn yr uned gan mai dyma sylfaen yr holl ddysgu. Mae’n bwysig bod pob plentyn yn hapus ac yn gyfforddus yn ei amgylchedd dysgu. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r gymuned ac yn ymweld â gwahanol ardaloedd o’n pentref yn rheolaidd.

Rydym yn ffodus i gael ardal amaethyddol, wledig o’n cwmpas sy’n caniatáu i ni fynd am dro hyfryd o amgylch ein hardal leol.

Rydym yn cylcgdroi ogamgylch y dosbarth i sicrhau bod y disgyblion yn cael profiadau ar draws y maesydd dysgua a’r Pedwar Diben.