Gŵyl Ddawns

Cymerodd Ysgol Talhaiarn ran mewn prosiect dawns cydweithredol, rhyng-genedlaethol, a ddaeth disgyblion cynradd, athrawon ac ymarferydd dawnsio creadigol ynghyd, yn ogystal ag aelodau o’r gymuned a oedd y perthyn i grŵp dawns ar gyfer grŵp oedran 60 a hŷn.
Ariannwyd y prosiect gan EDAU.

Creodd y dysgwyr dwy ddawns hyfryd sef “Dreams” a “Tryweryn”.

Perfformiodd y dawnswyr yng Ngŵyl Ddawns Conwy ar y cyd gyda nifer o ysgolion lleol eraill. Estynnwyd gwahoddiad iddynt ddawnsio yn Seremoni Gwobrau’r Daily Post hefyd.

Aeth Ysgol Talhaiarn drwodd i rownd derfynol y wobr gymunedol.
Roedd yn brofiad heb ei ail, ac yn un y gobeithiwn i gymryd rhan ynddo eto, unwaith mae cyfyngiadau COVID yn cael eu llacio.

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig 2020

Fel ysgol, fe wnawn ein gorau glas drwy gydol y flwyddyn i gofrestru ar gyfer sawl cystadleuaeth.

Y tymor hwn, rydym wedi ymuno â phlant ledled Cymru mewn cystadleuaeth a osodwyd gan y Prif Weinidog, Mr Mark Drakeford, i lunio cerdyn Nadolig.
Caiff y dyluniad buddugol ei ddefnyddio ar gyfer cerdyn Nadolig 2020, a chaiff ei anfon ledled y byd i weinidogion ar gyfer y Nadolig.

Gobeithiwn y bydd un o’n dyluniadau yn cael ei anfon i Joe Biden – y darpar Arlywydd yn Washington DC.

Urdd


Roedd yn bleser croesawu Mr Urdd i Ysgol.