Cynllun Gweithredu Prif Ffocws

Yn Ysgol Talhaiarn rydym yn ymfalchïo mewn darparu llais i’n disgyblion. Er mwyn gwneud hyn mae gennym gyngor ysgol sefydledig sydd â nifer o gynrychiolwyr sy’n cael eu hethol o bob dosbarth. Mae’r cyngor ysgol yn cynrychioli’r ysgol gyfan ac yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion adrodd yn ôl am unrhyw bryderon i’r cynrychiolwyr. Mae’r cyngor ysgol yn darparu ffordd ystyrlon sy’n galluogi disgyblion i drafod materion sy’n ymwneud â’u hysgol, gan roi cyfleoedd iddynt wella eu hysgol ac i leisio eu barn ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae’r cyngor ysgol wedi rhoi cymorth wrth wneud penderfyniadau o fewn yr ysgol ac wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau codi arian hefyd.

Ein tri targed

Datblygu capsiwl amser i’w osod ger ein hadeilad newydd er mwyn i bobl y dyfodol ddysgu am Ysgol Talhaiarn yn 2023.

Codi arian – Ysgol, cymuned a gwlad

Lles – disgyblion, staff a’r gymuned