• Ffion Hughes- Cadeirydd / Chairperson
  • Barbara Lund- Cymunedol/ Community
  • Llinos Mevel- Pennaeth/Headteacher
  • Angharad Mai- Clerc/Clerk
  • Sian Owen- Rheolwr busness/ Business Manager
  • Ifor Lloyd – Cynghorydd Sir / County councillor
  • Iola Tait  – Cymunedol / Community (AMh/Indef)
  • Eve Harvey  – Rhieni/Parents
  • Dave Gerrard- Additional Community
  • Martin Chambers-Cymunedol / Community