Mrs Llinos Mevel

Mrs Caren McCann

Miss Samantha Jarvis-Evans

Cymorthyddion

Mrs Fiona Nash

Mrs Rhiannon Vaughan

Miss Haf

Miss Nash

Cogyrdd

Mrs Lindsey Davidson-Lloyd

Clwb brecwast/ amser cinio

Anti Annabel

Gofalwyr

Mr Phil Keelan-Jones

Swyddfa ysgol

Miss Mai

Rheolwr Busens

Mrs Sian Owen